2024 4η θέση 445 points
Γαλλία
1977 1η θέση 136 points
Γαλλία
1969 1η θέση 18 points
Γαλλία
1962 1η θέση 26 points
Γαλλία
1960 1η θέση 32 points
Γαλλία
1958 1η θέση 27 points
Γαλλία

To top