2001 3η θέση 147 points
Ελλάδα
2001 1η θέση 198 points
Εσθονία

To top