2024 10η θέση 43 points
Νορβηγία
2009 1η θέση 387 points
Νορβηγία

Fairytale

1η θέση

1995 1η θέση 148 points
Νορβηγία

Nocturne

1η θέση

1985 1η θέση 123 points
Νορβηγία

La det swinge

1η θέση

To top