2024 1η θέση 591 points
Ελβετία

The Code

1η θέση

1988 1η θέση 137 points
Ελβετία
1956 1η θέση 27 points
Ελβετία

Refrain

1η θέση

To top