2024 13η θέση 103 points
Λουξεμβούργο
1983 1η θέση 142 points
Λουξεμβούργο
1973 1η θέση 129 points
Λουξεμβούργο
1972 1η θέση 128 points
Λουξεμβούργο

Après toi

1η θέση

1961 1η θέση 31 points
Λουξεμβούργο

To top