2019 1η θέση 498 points
Ολλανδία

Arcade

1η θέση

1975 1η θέση 152 points
Ολλανδία

Ding-a-dong

1η θέση

1969 1η θέση 18 points
Ολλανδία

De troubadour

1η θέση

1959 1η θέση 21 points
Ολλανδία

Een beetje

1η θέση

1957 1η θέση 31 points
Ολλανδία

To top