2023 1η θέση 583 points
Σουηδία

Tattoo

1η θέση

2015 1η θέση 365 points
Σουηδία

Heroes

1η θέση

2012 1η θέση 372 points
Σουηδία

Euphoria

1η θέση

1999 1η θέση 163 points
Σουηδία
1991 1η θέση 146 points
Σουηδία
1984 1η θέση 145 points
Σουηδία
1974 1η θέση
Σουηδία

Waterloo

1η θέση

To top