2024 18η θέση 46 points
Ηνωμένο Βασίλειο
1997 1η θέση 227 points
Ηνωμένο Βασίλειο
1981 1η θέση 136 points
Ηνωμένο Βασίλειο
1969 1η θέση 18 points
Ηνωμένο Βασίλειο

Boom Bang-a-Bang

1η θέση

1967 1η θέση 47 points
Ηνωμένο Βασίλειο

To top