2024 5η θέση 376 points
Ισραήλ
2018 1η θέση 529 points
Ισραήλ

Toy

1η θέση

1998 1η θέση 172 points
Ισραήλ

Diva

1η θέση

1979 1η θέση 125 points
Ισραήλ

Hallelujah

1η θέση

1978 1η θέση 157 points
Ισραήλ

To top