Ισραήλ

1η θέση

Hallelujah

Μουσική:
Στίχοι:

Hallelujah la'olam
Hallelujah, yashiru kulam
Bemila achat bodeda
Halev male bahamon toda
Veholem gam hu: eize olam nifla

Hallelujah im hashir
Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya
Uma she'od lo haya
Hallelujah

Hallelujah la'olam
Hallelujah, yashiru kulam
Veha'inbalim hagdolim
Yehadhedu bahamon tslilim
Ve'itanu hem yomru Hallelujah

Hallelujah im hashir
Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya
Uma she'od lo haya
Hallelujah

Hallelujah al hakol
Halelu al machar ve'etmol
Hallelujah utnu yad beyad
Veshiru milev echad
Hallelujah

Hallelujah im hashir
Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya
Uma she'od lo haya
Hallelujah

Hallelujah al ma shehaya
Uma ѕhe'od lo haya
Hallelujаh

Hallelujah la'olam
Hallelujah, yashiru kulam
Bemila achat bodeda
Halev male bahamon toda
Veholem gam hu: eize olam nifla

Hallelujah im hashir
Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya
Uma she'od lo haya
Hallelujah

Hallelujah la'olam
Hallelujah, yashiru kulam
Veha'inbalim hagdolim
Yehadhedu bahamon tslilim
Ve'itanu hem yomru Hallelujah

Hallelujah im hashir
Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya
Uma she'od lo haya
Hallelujah

Hallelujah al hakol
Halelu al machar ve'etmol
Hallelujah utnu yad beyad
Veshiru milev echad
Hallelujah

Hallelujah im hashir
Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya
Uma she'od lo haya
Hallelujah

Hallelujah al ma shehaya
Uma ѕhe'od lo haya
Hallelujаh

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Αφήστε ένα σχόλιο

Πρέπει να συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα σχόλιο.

Σύνδεση

To top