1996 1η θέση 162 points
Ιρλανδία

The Voice

1η θέση

1993 1η θέση 187 points
Ιρλανδία
1992 1η θέση 155 points
Ιρλανδία

Why Me?

1η θέση

1987 1η θέση 172 points
Ιρλανδία

Hold me now

1η θέση

1980 1η θέση 143 points
Ιρλανδία
1970 1η θέση 32 points
Ιρλανδία

To top