2024 22η θέση 30 points
Ισπανία
1969 1η θέση 18 points
Ισπανία

Vivo cantando

1η θέση

1968 1η θέση 29 points
Ισπανία

La La La

1η θέση

To top