2024 12η θέση 117 points
Γερμανία
2010 1η θέση 246 points
Γερμανία

Satellite

1η θέση

1982 1η θέση 161 points
Γερμανία

To top