2022 1η θέση 631 points
Ουκρανία

Stefania

1η θέση

2016 1η θέση 534 points
Ουκρανία

1944

1η θέση

2004 1η θέση 280 points
Ουκρανία

Wild dances

1η θέση

To top