2024 16η θέση 64 points
Λετονία
2002 1η θέση 176 points
Λετονία

I Wanna

1η θέση

To top