1987 1η θέση 172 points
Ιρλανδία

Hold me now

1η θέση

1987 10η θέση 64 points
Ελλάδα

To top