2014 1η θέση 290 points
Αυστρία
2001 1η θέση 198 points
Εσθονία
1964 1η θέση 49 points
Ιταλία

To top