1961 1η θέση 31 points
Λουξεμβούργο
1959 1η θέση 21 points
Ολλανδία

Een beetje

1η θέση

To top