1995 1η θέση 148 points
Νορβηγία

Nocturne

1η θέση

To top