1985 1η θέση 123 points
Νορβηγία

La det swinge

1η θέση

To top