1959 1η θέση 21 points
Ολλανδία

Een beetje

1η θέση

1957 1η θέση 31 points
Ολλανδία

To top