1972 1η θέση 128 points
Λουξεμβούργο

Après toi

1η θέση

1971 1η θέση 128 points
Μονακό

To top