1984 1η θέση 145 points
Σουηδία
1973 1η θέση 129 points
Λουξεμβούργο
1966 1η θέση 31 points
Αυστρία
1962 1η θέση 26 points
Γαλλία

To top