2024 8η θέση 183 points
Αρμενία
2024 10η θέση 43 points
Νορβηγία
2024 24η θέση 24 points
Αυστρία
2024 23η θέση 27 points
Σλοβενία
2024 16η θέση 64 points
Λετονία
2024 10η θέση 152 points
Πορτογαλία
2024 1η θέση 591 points
Ελβετία

The Code

1η θέση

2024 13η θέση 103 points
Λουξεμβούργο
2024 17η θέση 54 points
Σερβία
2024 5η θέση 376 points
Ισραήλ
2024 18η θέση 46 points
Ηνωμένο Βασίλειο
2024 22η θέση 30 points
Ισπανία
2024 12η θέση 117 points
Γερμανία
2024 4η θέση 445 points
Γαλλία
2013 1η θέση 281 points
Δανία
1992 1η θέση 155 points
Ιρλανδία

Why Me?

1η θέση

To top